VÄLKOMNA TILL:

I hjärtat av Västergötland

Herrljunga Lager & Logistik AB, ett lagerhotell eller godshotell eller vad är det?

Ja, vi brukar kalla det lagerhotell, men vid närmare eftertanke borde man kanske hellre benämna det som ”godshotell”, då det egentligen är ett ”hotell” för ”gods”.

Och benämningen ”gods” är ju ett samlingsnamn för … ja allt möjligt? För oss är gods vad kunden/samarbetspartnern presenterar. Det kan vara allt från några privata ägodelar som kanske behöver hysas in under en period, till stora partier eller konstruktioner som företag behöver lagerplats till, kortare eller längre tid. Där vi också både erbjuder och har 3PL avtal med partners.

3PL, alltså tredjepartslogistik som lite enkelt kan förklaras: Ett ”kontor” någonstans i världen, och vi sköter om ALLT gällande produkt/godshantering, administration, mm. Från ankomst till slutkund och alla moment däremellan, eller delar därav.

Herrljunga Lager & Logistik AB försöker vara ”lösningarnas samarbetspartner”, då vi faktiskt har ganska många strängar på vår lyra och framförallt är öppna för Ert behov.

”Skräddarsydda lösningar” är ett ganska vanligt begrepp inom denna bransch, och det kanske vore på tiden att finna en ny ”slogan”. Men den stämmer så bra så vi fortsätter väl med den och kompletterar med: ”Vi finner tillsammans lösningen på Ert behov”

 

Ensam är stark eller samarbete?

Naturligtvis SAMARBETE! Det är ju hela vårt koncept! Samarbetspartners som finner sina fördelar att lämna hela eller delar av lager/logistikdelen till oss. Varför?

Ja orsakerna kan ju vara flera:

T.ex. E-handelsföretag som är duktiga med webben, marknadsföring osv, och söker istället hjälp med godsdelen, som vi då är duktiga på.

Eller produktionsföretag som expanderar och väljer att producera på sina egna ytor och lejer bort lagerdelen istället för stora investeringar och bundet kapital på att bygga egna lagerytor.

För nog tjänar produktions företag mer på produktion än på lager? Sen finns ju alltid en gräns där företaget kanske ”räknar hem” en egen byggnation inkl. lagerpersonal. Men tomma ytor kostar också pengar så det krävs beläggning. Och under en sådan ”mellanperiod” kan ju ett lagerhotell såsom Herrljunga Lager & Logistik vara ett alternativ.

Man kanske har ett behov av punktinsatser eller bara liten tid per dag vecka eller månad. Eller kanske ett lagerbehov under någon, några månader per år, då topparna är. Då är vi ett jättebra alternativ.

Kostnaden är ju endast det man utnyttjar och under vilken tid. Övrig tid på året då behovet av lagerytor ej behövs, ja då är det ju inga kostnader vare sig för ytor eller personal. Att vi sedan också erbjuder á priser, alltså fasta priser där det är möjligt, möts också väldigt positivt och lätt att räkna in.

Vi har idag glädjen att ha fint samarbete med flera lokala företag men också e-handelsföretag som vi är 3PL åt.

 

Och tjänsterna vi gör åt våra partners är bl.a. de som tidigare nämnts. Alltså ”skräddarsydda lösningar efter kunden/samarbetspartnerns behov”.

Så för att vara ett tämligen nystartat lagerhotell i Herrljunga, (start juni 2012) så känns det väldigt positivt.

 

OneWeb 2012 © Copyright